У Вас отключён javascript.
В данном режиме, отображение ресурса
браузером не поддерживается
www.az-love.ru

Форум Азербайджанских жен AZ-love.ru

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Азербайджанских жен AZ-love.ru » Азербайджанский язык » Atalar sözləri - азербайджанские пословицы, поговорки, афоризмы


Atalar sözləri - азербайджанские пословицы, поговорки, афоризмы

Сообщений 1 страница 17 из 17

1

ИНФО
Предлагаю участникам форума внести свою лепту в изучение культуры и языка. Давайте добавлять сюда пословицы и поговорки азербайджанского народа! ПО возможности с переводом. 


Похожие статьи:

- Ласковые слова и комплименты на азербайджанском языке
- Диалектизмы, особенности разговорного азербайджанского языка
- Русско-азербайджанский разговорник

Отредактировано Волна (15.11.2012 20:04:10)

0

2

1. Bir еldе iki garpuz tutmaq olmaz – в одной руке два арбуза не удержишь

2. İki sevda çеkеnin cеzası var- если тянешь две любви (если у тебя две любви), то за это есть наказание

3. Dost dosta tеn gеrеk,tеn olmasa-qеn gеrеk - друг со своим другом должны быть схожи, если нет-то держи его подальше

4. Еrnеn arvadın torpağı bir yerdеn götürlüp - у мужа и жены земля в одном месте собрана; наш аналог «муж и жена одна сатана»

5. Tеz duranla, tеz evlеnеn uduzmaz - Кто рано встает и рано женится-не проигрывает

6. Mеhеbbеt pul deyil, sеndе dilеnçi deyilsən- Любовь-не деньги,а ты-не попрошайка; аналог «любовь за деньги не купишь»

7. Fеrsiz oğuldansa kor qız yaxşıdı – Лучше слепая дочь,чем сын-разгильдяй

8. Arvadı gözеl olanin, düşmеni yanindadı - Если жена красивая,то враг рядом

9. Çox gеzеn – çox bilеr, çox oxuyan- yox - Кто много ходит по свету-тот много знает,а кто много читает-нет

10. Çox isteyеn, azdanda qalar – Много хочешь-мало получишь

11. Allah deyir: “Sеndеn - hеrеkеt, mеndеn – bеrеkеt” – Аллах говорит: «От тебя-движение (действия), от меня-благодать (изобилие)»

12. Qеhbеlığnan oğurluq qırx gündür - о бл**стве и воровстве через сорок дней становятся известно

13. Almanın yaxşısını meşеdе çaqqal yeyеr – В лесу самое лучшее яблоко шакалу достанется

14. Cücеni payızda sayarlar – Цыплят по осени считают .

Отредактировано Волна (15.11.2012 20:04:37)

0

3

* Аğlаdım işim kеçmedi, indi bir аz dа gülüm - Я заплакал - дело моё не решилось, теперь немного посмеюсь.

* Deli ile tаpmаqdаnsа, аğıllı ile itirmek yахşıdır - Чем найти что-то с безумцем, лучше потерять с умным.

* Deli özüne bir deli yоldаş tаpdı, ele bildi ki, çох аğıllıdır - Сумасшедший нашел себе сумасшедшего товарища, и возомнил себя умным.

* Deliye qоşulmа, seni de deli еder - Не связывайся с безумцем, и тебя безумцем сделает.

* Аğılsız аdаmа nesihet еtmek denize su tökmek kimidir - Давать глупому наставления все равно, что в море воду лить.

* Delinin diline pehriz yохdur - На язык дурака нет ограничений.

* Delinin еşşeyi de deli оlаr - У дурака и осёл дураком будет.

* Bir elde iki garpiz tutmazlar - В одной руке два арбуза не удержишь.

* Bir elle düyün düyünlenmez - Одной рукой узел не завяжешь.

* Аğıllı bаş her şеyden fаydа çıхаrdаr - Умная голова из всего пользу извлекает.

* Bir el eker, iki el biçer - Одна рука сажает, а две руки жнут.

Отредактировано Волна (15.11.2012 20:05:13)

0

4

Avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar.
Ağzına bax tikə kəs.
Ağlı olan, qışın qeydinə yayda qalar.
Adam aşını-işini bilməlidir.
Adam yanıla-yanıla öyrənər.
Aza qane olmayan yoxa çatmaz.
Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar.
Alət işlər, əl öyünər, Qılınc işlər, qol öyünər.
Ananın ərköyün oğlu hambal olar.
Asta gedən yorulmaz.
Axtaran tapar, Yoğuran yapar.
Acıqla iş görən zərər çəkər.
Bal tutan barmaq yalar.
Bacarana can qurban.
Başbilənsiz iş olmaz.
Bənnasız divar hörülməz.
Bərəkət hərəkətdir.
Bikarlıq korluq (aclıq) gətirər.
Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən.
Bir vurmağla ağac yıxılmaz.
Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
Bir işi başlamağa çalış, özü qurtarar.
Bir işi qurtarmamış, o biri işdən yapışma.
Bitmiş işdən gül iyi gələr.
Bu əlin rənci, o ələ haramdır.
Bu günün işini sabaha qoymazlar.
Vəl gərək gözəl döyə, gözəldən buğda çıxa.
Qabil şagird ustad olar ustada.
Qaz vur, qazan doldur.
Qalan işə qar yağar.
Qeyrəti olan torpağı qızıla döndərər.
Qoyma başın balışa, Ver özünü yarışa.
Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
Dəvə yaxını otlar, uzağı gözlər.
Dəmir sürtdülükcə parıldar.
Dözən döş yeyər.
El elə dayanıb, tənbəl indi oyanıb.
Əvvəl zəhmət çəkən sonra rahat olar.
Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
Əkiblər yemişik, əkərik yeyərlər.
Əldən qalan əlli il qalar.
Əməksiz yemək olmaz.
Ətə pul verməz, küftənin böyüyündən yapışar.
Zəhmət batmaz.
Zəhməti bülbül çəkər, gülü qucar xar.
Zəhməti meşşatə çəkər, ləzzəti damad aparar.
Zəhməti sevən işdən doymaz.
Zəhmət çəkməyən bal yeməz.
Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz.
İstəyirsən bol çörək - al əlinə bel, kürək...
İşi başlayan yarıda qoymaz.
İşlək at arpasını artırar.
İşləməyən dişləməz.
İşləmək dərdindən yeməyə həsrət canım.
İşlənməyən dəmiri pas tutar.
İş insanı safa çıxardar.
İş ustasından qorxar.
İş insanın cövhəridir.
Yazda çalan qışda oynar.
Yanan yerdən tüstü çıxar.
Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.
Yeməyə kömək, işləməyə də kömək.
Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.
Yüyürək at özünə qamçı vururmaz.
Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.
Yorğanına bax, ayağını uzat.
Kamil bağban çəkər bağın səfasın.
Nə əkərsən, onu biçərsən.
Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər.
Sənət insan üçün xəzinədir.
Səhər gününə qızınmayan, axşam gününə qızınmaz.
Sözün ilə işin bir olsun.
Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın.
Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.
Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.
Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!"
Uzaqdan baxana döyüş asan gələr.
Uzaqdan zurna səsi xoş gələr.
Ustadına gəc baxanın gözlərinə qan damar.
Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar.
Uşağa iş buyur, ardınca yuyur.
Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.
Çala-çala çalağan olar.
Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.
Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik.
Cəfa çəkməyən səfa görməz.
Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan.
Elm, bilik və ağıl haqqında
Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.
Ağıl ağıldan üstün olar.
Ağıl yaşda olmaz, başda olar.
Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.
Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
Bacarıq ağılın nişanəsidir.
Baxmaqla öyrənmək olsa, it də qəssab olar.
Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
Bilmədiyini biləndən sor.
Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.
Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
Qələm qılıncdan itidir.
Qələm əyri yonulsa da düz yazar.
Qələmin ucu, qılıncın gücü.
Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.
Elm ağılın çırağıdır.
Elmin gücü, Yıxar bürcü.
Ədəb bazarda satılmaz...
Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.
Savadsız adam kor kimidir.
Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram". Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram".
Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
Mərdlik və igidlik haqqında
Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.

Отредактировано Волна (15.11.2012 20:07:25)

0

5

Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.
Ağac əyildi, sındı, igid əyildi,öldü.
Aydan arıyam,sudan duru.
Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
Alnım açıq,üzüm ağ.
Araba qoş, çarxa dur, mərd igidə arxa dur.
Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
Asta vur,Rasta vur.
At ət ilə, igid don ilə.
At ölər nalı qalar, igid ölər namı qalar.
Beş günün yarağı, bir günün gərəyi.
Bir igid qırx ildə meydana gələr.
Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
Bir qorxaq bir ordunu bada verər.
Vura bilməyən, daşın böyüyünü götürər.
Vuran igid dayısına gəyişməz.
Vuraram ölər, kiş deyərəm getməz.
Vur qırxı, gedər qorxu.
Vur deyənlə, vuran yarıdır.
Qapan it dişin göstərməz.
Qaçanı qovmazlar.
Qılıqlı min evi yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
Qorxaq qaçar hay gəlməmiş,Çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömründə bir yol.
Qorxaq nə zərər eylər,nə mənfəət.
Qorxaq hər şeyi dörd görər.
Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
Qorxan gözə çöp düşər.
Qorxan öküz cütə getməz.
Qorxu adama yalan söylədər.
Qorxu başa bəladır.
Qorunan başsalamat olar.
Qorxursansa pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən.
Qoçdan qoç törər qoç döyüşünə qoç dözər.
Qoç igid qurddan çəkinməz.
Qurbansız bayram olmaz.
Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirdərlər.
Quşqun olub quyruq altına keçincə, yüyən ol başa keç.
Dağlar başına qış, igid başına iş.
Zəri də var, zoru da.
İgid arxasında igid gizlənər.
İgid ağzını açmaz, əlini açar.
İgid qovqasız olmaz.
İgid igidə xor baxmaz.
İgid ilqarından, dəvə ovsarından.
İgidin başı qalda gərək. İgidin əli işdə gərək.
İgidin yaraşığı sınağdır.
İgidin süfrəsi açıq olar.
İgidin ürəyi haça olar.
İgid min yaşar, fürsət bir düşər.
İgidlik döyüşdə mə'lum olar.
İgidlik ondur: biri zordur, doqquzu fənd.
İgid oğul düşmənə əyilməz.
İgid odur atdan düşə atlana, İgid odur hər yaraya qatlana.
İgid ölər, adı qalar.
İgid ölər adı qalar,müxənnətin nəyi qalar? Yanında igid olsun, kol dibi evin olsun.
Yaxşı at nalı gözlər, yaxşı igid dalı.
Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni, yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni.
Mərddən bir xəta, namərddən min.
Mərd əli kasad olmaz.
Mərdi qova-qova namərd eləmə.
Mərd igidlər süfrə açar, ad alar.
Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyabangərd olar.
Mərdin gözü tox olar,namərdin gözü ac.
Mərd gördüyün deməz.
Mərd mərdi qanar, Bərkdə oduna yanar.
Mərd özündən bilər, namərd yoldaşından.
Mərd çörəyini daşdan çıxardar.
Namərddın keç, mərddə dur.
Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
Namərdi bir gördüm, bir də görsəm namərdəm.
Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi.
Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
Namərd gəlib mərd olmaz.
Boyunca qızıl qala.
Namərdə tuş gələnin işi düyünə düşər.
Pis iş mərdə ar olar, Namərd gözü dar olar.
Təkədə qoç hünəri olmaz.

Отредактировано Волна (15.11.2012 20:08:34)

0

6

Ağac bar verəndə başını aşağı əyər.

Ağac əyildi sındı, igid əyildi öldü.

Ağil başda olar, yaşda olmaz.

Alim olmaq asandı, adam olmaq çətin.

Artıq tamah baş yayar.

Arxalı köpək qurd basar.

Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.

Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.

Vətənə gəldim, imana gəldim.

Qələmin ucu, qılıncın gücü.

Qonşu qonşuya baxar, canını oda yaxar.

Qorxaq gündə yuz yol ölər, igid ömründə bir yol.

Qorxan gözə çop düşər.

Quyuya su tökməklə quyu dolmaz.

Dağ-dağa qovuşmaz, insan-insana qovuşar.

Daldan atılan daş topuğa dəyər.

Dəmiri nəm çürüdər,

insanı qəm.

Doğru söz acı olar.

Dost başa baxar, düşmən ayağa.

Dost dar gündə tanınır.

Dost-dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək.

Dost üzdən bəlli olar,düşmən gözdən.

Dost qədrini dost bilər.

Elə arxalanan igidin arxası yerə dəyməz.

Elm ağlın çırağıdır.

Elmin gücü, yıxar bürcü.

Elmsiz adam, meyvəsiz ağac.

Ehtiyat iğidin yaraşığıdır.

Əldən qalan əlli il qalar.

Zəhmət çəkməyən bal yeməz.

Igid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?

Istəyirsən bol çörək, al əlinə bel, kürək.

Itə ataram, yada satmaram.

Işləməyən dişləməz.

Iş insanın cövhəridir.

Yayda işlə, qışda dışlə.

Yalan söz üz qızardar.

Yalançnın evinə od düşdü, heç kim inanmadı.

Yaxşı dostu yaman gündə sına.

Keçmə namərd körpüsündən.

Mərdi qova-qova namərd eləmə.

Nə doğrarsan aşına, o çıxar qaşına.

Nə əkərsən, onu biçərsən.

Ot kökü üstə bitər.

Özgə atına minən tez düşər.

Özgəyə quyu qazan özü düşər.

Örtülü bazar dostluğu pozar.

Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər.

Söyləyən olma, dinləyən ol.

Söz böyüyün, su kiçiyindir.

Söz qılıncıdan kəsərlidir.

Ustadına kəc baxanın gözlərinə qan damar.

Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.

0

7

http://i073.radikal.ru/1201/f3/93345bcd8dfb.gif

0

8

Жалко что не все с переводомhttp://i031.radikal.ru/1201/ae/025f81cc0380.gif Но от этого только появляется стимул самой мозгами пошевелить и понять смыслhttp://i013.radikal.ru/0803/5a/63d3908653b9.gifhttp://s018.radikal.ru/i520/1201/f0/3e3376c93d70.gif Большое спасибоhttp://i073.radikal.ru/1201/f3/93345bcd8dfb.gif

0

9

Дороже всех титулов – доброе сердце - Bütün titulllardan dəyərlisi - xeyirxah ürəkdi !

Мы столько можем, сколько знаем. Знание - сила". Ф. Бэкон - "Biz bildiyimiz qədər bacarırıq.Bilik - gücdür!" F.Bekon

Жизнь прекрасна! И плевать, что это не правда! - Həyat gözəldir! Bunun,yalan olduğuna tüpürüm!

"Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает.

Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи,

Оно придет и тихонько сядет вам на плечо." В. Франкл -

"Xosbəxtlik kəpənək kimidir.

Nə qədər çox onu tutmağa çalışırsan səndən sürüşür.

Yox əgər siz oz fikrinizi başqa əşyalara çevirsəniz,o (xoşbəxtlik) gələcək və sakitcə sizin çiyninizə oturacaq! V. Franklin

0

10

Афоризмы на азербайджанском языке с картинками

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16450_img1.jpg

Bəzi kişilər qar adamına oxşayır.Siz onları öz bildiyiniz kimi düzəldirsiniz amma onlar əriyirlər

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16450_img1_1.jpg

Incikliyi qumda yazın yaxşılığı isə mərmərə həkk edin!

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16450_img1_3.jpg

Mənə maraqlı deyil məni barədə nə fikirləşirsiniz mən sizi barədə heç fikirləşmirəm.

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16450_img1_4.jpg

Mən ona görə həyatımı verırdim amma o məndən qabları yumağı tələb edir))

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16451_img1.jpg

Həyat çox cətindir onu haqda ciddi düşünmək lazım deyil

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16451_img1_1.jpg

Mən uğura inanıram.və mən hiss edirəmki nə qədər işləyirəm o qədər uğurluyam

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16451_img1_2.jpg

Ruh insan bənədində məskan salmış Allahdır

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16451_img1_3.jpg

Biz hər şeyi itirəndən sonra azadlığı əldə edə bilərik

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16452_img1.jpg

Kişilər qızın uzundəki xala vurulur amma evlənəndə bütün qıza evlənir

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16452_img1_1.jpg

Dostluq minnət deyil ki ona görə sağ ol deəsən

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16452_img1_2.jpg

İdeal dost istəyən dostsuz qalar

http://img.ashkimsin.ru/forums/monthly_04_2009/user3/post16453_img1_1.jpg

Həmişə cətin yol seç.Orda maneyə az olur

+1

11

Все очень классные,но особенно понравились под номерами 1,3,7,8 и 9http://i013.radikal.ru/0803/5a/63d3908653b9.gifВ картинках выглядит очень красиво :cool: Анют,спасибо))

0

12

Alan apardı, satan uduzdu.
Что продано – прожито, что куплено – нажито.

Asta vur, rasta vur.
Стреляй редко, да метко.

Ayağını isti saxla, başını sərin.
Держи брюхо в голоде, голову в холоде, а ноги в тепле.

Bazarda bez ucuz olanda adam özünü öldürməz.
За саваном только не умирают.

Bir əli yağda, bir əli balda.
Одна рука в меду, другая в патоке.

Biri işləyir, on biri dişləyir.
Не много работников, да много ломотников.

Dil başı saxlar.
Язык голову кормит.

Döymə özgə qapısını, döyərlər sənin qapını.
Не бей в чужие ворота плетью, не ударили бы в твои дубиной.

Fürsət quşdur, əldən buraxmaq olmaz.
Во время поры точи топоры, а пройдет пора – не надо и топора.

Gəldi əcəl, vermədi məcəl.
И всяк умрет, как смерть придет.

Hər gecənin bir gündüzü var.
И темна ночь не на век

Hər quşun öz yuvası var.
Всякая птица свое гнездо бережет.

İki güləşənin biri basılar.
В поле две воли: чья сильнее.

İş adamı bəyan eylər.
По работе и работника видать.

Kasıbı dəvə üstündə böv vurar.
Бедняка и на телеге собака укусит.

Qızıl poladdan keçər.
Золотом железо режут.

Qonşuya ümid olan şamsız yatar.
Не надейся, дед, на чужой обед.

Oğru qaranlıq gecə istər.
Темная ночь вору родная мать.

Pul qazanmaq asandır, xərcləmək çətin.
Легче нажить деньги, чем прожить.

Söyüş qəlp puldur, yiyəsinə qayıdar.
Брань тебе же на ворот виснет

Sözün qısası yaxşıdır.
Лучше скажи мало, но хорошо.

Sürü ağsaxsız olmaz.
В семье не без урода.

Yayda işlə, qışda dişlə.
Что летом припасешь, то зимой пожуешь.

Yorulmuş eşşəyə palanı da yükdür.
Усталому коню и сбруя тяжела.

Ağac kötüyündən su içər.
Без корней и полынь не растет.

Ağlamayan uşağa süd verməzlər.
Дитя не плачет, мать не разумеет.

Ala qarğa suya düşər, amma qaz olmaz.
Как ни бодрись ворона, а до сокола далеко.

Arxı adda, sonra bərəkallah alarsan.
Не говори «гоп», пока не перескочишь.

Başıma vurur, cibimə qoz tökür.
Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом.

Bizim də qapıya qar yağar.
Будет и на нашей улице праздник.

Böyük tökəni kiçik yığar.
Что взрослые говорят, дети повторяют.

Çox bilən çox da çəkər.
Кому много дано, с того многое спросится.

Dama-dama göl olar, heç dammasa çöl olar.
Капля за каплей полнится озеро.

Varın verən utanmaz.
Чем богаты, тем и рады.

Dost yolunda boran olar, qar olar.
Для друга семь верст не околица.

Dövlətlinin xoruzu da yumurtlar.
Богатому черти деньги куют.

Elçiyə zaval yoxdur.
Посла не казнят, не рубят.

İki hökmdar bir taxtda oturmaz.
Двум головам на одних плечах тесно.

İslanmışın yağışdan nə qorxusu?
Мокрый дождя не боится.

Gec kəsər, karlı kəsər bir məzlumun ahı səni.
Бог долго ждет, да больно бьет.

Heç kəs öz ayranına turş deməz.
Никто про себя худа не скажет.

Hərə bir tük versə, kosa saqqallı olar.
С миру по нитке – голому рубашка.

Qaradan artıq rəng olmaz.
Угля сажей не замараешь.

Qazandığını it yeyir, yaxasını bit.
Затылок вши едят.

Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
Жалеть вина – не потчевать гостя.

Övlad könül meyvəsidir.
Дети – цветы жизни.

Sərçədən qorxan darı əkməz.
Бояться воров – не держать коров.

Söz deyən azdır, söz çeynəyən çox.
Мало говорунов, да много болтунов.

Ürək ki var, şüşədir, sındırarsan, kim yamar?
Любовь, что стекло – разобьешь, не срастется.

Yaba ilə dovğa içmişəm, belə yalan görməmişəm.
Шилом щи хлебали, но такого вранья не слыхали.

Yalan doğrunun quludur.
Ложь стоит до правды.

Yer oturan kişi ilə şərəflənər.
Не место красит человека, а человек место.

Ağıl gözəllikdə deyil.
Красота разума не придает.

Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.
Хоть раз в год помолиться богу, и то черт мешает сбоку.

Bələdçi yorulmaz.
Кто дорогу знает, тот не устанет.

Dəlidən doğru xəbər.
Временем и дурак умно говорит.

Dost dar gündə tanınar.
Без беды и друга не узнаешь.

Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan.
Не верь чужим речам, верь своим очам.

Ey öz-özün bəyənmiş, qoy səni el bəyənsin.
Собой не хвастай: дай наперед похвалить себя людям.

Ər-arvadın savaşı – yaz gününün yağışı.
Семейная ссора – что весенний дождь.

Gec gələn qonaq olduğundan yeyər.
Поздно пришел, только кости нашел.

İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?
Богатырь умрет – имя его останется.

İki arvadlı ev zibilli olar.
Две бабы в семье – вдвое больше греха.

Kəsik başın zülfü üçün ağlamazlar.
Снявши голову, по волосам не плачут.

Qız almağa gedənin ya bir çuval qızılı gərək, ya bir çuval yalanı.
Сват с правдой не ездит.

Qorxulu baş salamat olar.
Опасение – половина спасения.

Nə it yiyəsiyəm, nə gön yiyəsi.
Не наш конь, не наш и воз.

Övlad can yanğısıdır.
У кого детки, у того и бедки.

Özü balaca, sözü böyük.
Мал соловей, да голос велик.

Pul allah deyil, ancaq eyblərə pərdə çəkəndir.
Деньги не бог, а полбога есть.

Sərkərdə qoçaq olsa ordunu bada verməz.
Крепка рать воеводою.

Söz var şirin bal kimi, söz də var acı zəhərmar kimi.
Иное слово как мед сладко, другое – как полынь терпко.

Ucuzdur var illəti, bahadır var hikməti.
Дорого да мило, дешево – да гнило.

Yanan yerdən tüstü çıxar.
Нет дыма без огня, а огня без дыма.

Yoldaşı yolda tanı.
В попутьи людей узнают.

Ac toyuq yuxuda darı görər.
Голодной куме хлеб на уме.

Adamı adam eyləyən adamdır.
Человек человеком держится.

Arvadın axır hiyləsi ağlamaqdır.
Женский обычай – слезами беде помогать.

Ay mən ilə olsun, ulduzun gözünə barmağım.
Светил бы мне ясный месяц, а по частым звездам колом бью.

Bəla gələndə “gəlirəm” deməz.
Беда приспела, наперед не сказалась.

Biri od olanda o biri su olmalıdır.
Муж с огнем, жена с водою.

Bostanda yemiş olanda bostançı kar olar.
Для просьбы бедного у богатого уши глухи.

Dil bir, qulaq iki, iki dinlə bir danış.
Бог дал два уха, да один язык.

Doğru yalanı qovar.
Правда всегда перевесит.

Düz yol gedən yorulmaz.
По верному пути хорошо идти.

Gecə qara – cücə qara.
Ночью все лошади вороные.

Hər gülməyin bir ağlamağı var.
Ранний смех – поздние слезы.

Hər zərər bir ağıl artırar.
Убытки ум дают.

Xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər.
Не торопись: когда смелешь, тогда и съешь.

İş danışıqdan keçər.
Дело не в споре, а в сговоре.

İt dəvəyə hürər, dəvə eşitməz.
Собаки лают, ветер носит.

Kasıb bacını qardaş da istəməz.
Бедному тестю и зять не рад.

Qapan it dişini göstərməz.
Молчан собака исподтишка хватает.

Qələm qılıncdan itidir.
Перо смелее пушки.

Qəm insanı şam kimi əridər.
Печаль человека съедает.

Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
Молодость плечами покрепче, старость головой.

Mollanın qarnı beşdir, həmişə biri boşdur.
Поповское брюхо из семи овчин сшито.

Özgə malına göz dikmə.
На чужой квас не дери глаз.

Pişik olmayan yerdə siçanlar ova çıxar.
Где нет кошки, там мышки резвятся.

Sən mollaya gedəndə mən molladan gəlirdim.
Вы диву дивуетесь, а мы уже надивовались.

Yaxşı dost qara gündə məlum olar.
Друг в нужде – истинный друг.

Yalançının hafizəsi olmaz.
Пошли вруну бог твердую память.

Yamanı yada salma.
Не поминай лихом.

0

13

Allah kora necə baxar, kor da allaha elə baxar.
Каков от бога, таков и до бога.

Atın kəmini tut, uzaq yola çıx.
Коня накормишь, далеко уедешь.

Cavanlıq ömrün baharıdır.
Золотая пора – молодые года.

Daş quyuya düşən kimi düşdü.
Как в воду канул.

Gözəl gözəl deyil, könül sevən gözəldir.
Мила - не бела, да сердцу мила.

Hər kəs öz əməlilə dolanar.
Всяк сам на себя хлеб добывает.

Hər saatın öz hökmü var.
Всякому дню своя забота.

İki nəfər danışanda üçüncüsü sən olma.
Двум любо, третий не суйся.

Köpək qocalanda qurda gülünc olar.
Старую собаку не волком звать.

Qaza atdım, qoza dəydi.
Метил в ворону, попал в корову.

Qələmin əyriliyinə baxma, doğru yazar.
Буквы кривые, а смысл прямой.

Qırğı yerinə qarğa əyləşib.
Сокол с места, а ворона на место.

Qonaq qonağı istərsə, ev yiyəsi hər ikisini istər.
Гость на гость, хозяину - радость.

Nacins ağac düyünlü olar.
Плохое дерево в сук растет.

Namərdi bir gördün, bir də görsən namərdsən.
Не бойся первой ошибки, избегай второй.

Oxu beşikdən qəbirə kimi.
Век живи, век учись.

Övlad atanın mabədidir.
Умный сын – отцу замена, глупый – не помощь.

Özgə sözünü danışanda öz sözünü eşidərsən.
Говоришь про чужих – услышишь о себе.

Özgəsinə baxan özünkünü də itirər.
Чужое взять – свое потерять.

Söz qılıncdan itidir.
Слово пуще стрелы разит.

Sözdə yox, işdə özünü göstər.
Не спеши языком, торопись делом.

Sözün doğrusunu zarafata salıb deyərlər.
Порой и правду в шутку говорят.

Tənbəllik dilənçilik gətirər.
Станешь лениться, будешь с сумой волочиться.

Varlının malı, kasıbın övladı.
У бедного ребята, у богатого телята.

Ya lələ şələni basar, ya şələ lələni.
Либо чужую шкуру добыть, либо свою отдать.

Arvadı bəd olanın saqqalı tez ağarar.
На немилой жениться – заживо в гроб ложиться.

Bir tək arı bir yığın çibindən yaxşıdır.
Одна пчела дороже сотни мух.

Bir vurmaqla ağac yıxılmaz.
За раз дерево не срубишь.

Borc ver, özün də yalvar.
В долг дай и поклон отдай.

Dəli dəliyə qoşulsa, dəyənək göydən yağar.
Дурак с дураком сходились, друг на друга дивились.

Dərd ağladar, eşq güldürər.
Где горе, тут и слезы.

Ər arvadın tacıdır.
Жена мужем красна.

Xasiyyətini bilmədiyin atın dal-qabağına keçmə.
Не окликнув лошади, в стойло не лезь.

İgidlik ondur, doqquzu fənd.
Не силой борются, а уменьем.

Evimizdə bişməyib, qonşudan da gəlməyib.
Коли дома не пекут, так и в людях не дадут.

Quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz.
В лес дров не возят, в колодец воды не льют.

Milçək şirəyə yığılar.
Где сладкий сок, туда и муха скок.

Nə yığarsan, onu da apararsan.
Что душа упасла, то на тот свет унесла.

Onun sözünü bir batman bal ilə yemək olmaz.
Горького слова и сладким медом не запьешь.

Özgə malına göz tikən malsız-davarsız qalar.
Желаючи чужого, и свое потерял.

Palaza bürün, el ilə sürün.
К миру приложился, головою заложился.

Sözün qısası, hörüyün uzunu.
Хороша веревка длинная, а речь короткая.

Şirin söz daşdan keçər.
Ласковое слово и кость сломит.

Toyun axırı şuluq olar.
Свадьба без див не бывает.

Uşağa buyur, dalınca yüyür.
Ребенку поручать – самому выполнять.

Yoğuran yapar.
Кто толчет, тот и хлеб печет.

Yolçu yolda gərək, ovçu ovda.
Красна дорога ездоками, а охота стрелками.

Ağıl başın böyüklüyündə deyil.
Большому уму и в маленькой голове не тесно.

Axtaran tapar.
Ищущий обрящет.

Aza qane olmayan çoxa çatmaz.
Будь малым доволен – больше получишь.

Barmağın hansını kəssən, ağrısı birdir.
Один палец укусишь – всей руке больно.

Birənin qanını aldın – canını aldın.
Блоха – сила, пока под ноготь не угодила.

Borc başlanan yerdə dostluq pozular.
Не давай денег, не теряй дружбу.

Daz keçəldən xoşlanar.
Позавидовал лысый плешивому.

Diş verən dişlik də verər.
Дал бог роток, даст и кусок.

Elə arxalanan igid başa vurar.
Держи с народом связь – не ударишься в грязь.

Gərəkməzi saxla, bir gün gərək olar.
Нет такой вещи, чтоб не пригодилась к месту.

İtə hörmət edərlər yiyəsi xatirinə.
Любишь меня, так люби и собаку мою.

Keçənə güzəşt deyiblər.
Что прошло – поминать на что?

Qarğa döşünə döyməklə qaz olmaz.
Не хвались, ворона, до сокола далеко.

Qonşu payı doyumluq olmaz.
Чужим хлебом веку не прожить.

Məsəl güldür, söz çiçək.
Поговорка – цветок, пословица – ягода.

Nəvə övladdan şirindir.
Дочернины дети милее своих.

Ölmək var, dönmək yoxdur!
Жизнь не пощадим, а назад не побежим!

Öz ağlını özgəyə vermə.
Своим умком – своим домком.

Pul başa bəladır.
Много денег – много и забот.

Səbr eyləyən fərəc tapar.
Без терпенья нет избавленья.

Sonrakı peşmanlıq fayda verməz.
Задним умом дела не поправишь.

Tülkü iki dəfə tələyə düşməz.
Старая лиса дважды поймать себя не даст.

Yaxşılıq yerdə qalmaz.
За добро добром и платят.

Yer var danışarlar, yer var udarlar.
В добрый час молвить, в худой промолчать.

Axmaq başın cəfasını ayaqlar çəkər.
Дурная голова ногам покоя не дает.

Bala baldan şirindir.
Дитя что патока с медом.

Dəvə asta gedər, çox gedər.
Верблюд походкой не щеголяет, да шагает.

Əl ki vurdun harama, doldur gəlsin qalama.
Влез по горло – лезь по уши.

Gözələ baxmaq savabdır.
На красивого глядеть хорошо.

Hər deyilənə inanma.
Не всякому верь, запирай крепче дверь.

İt hürər, karvan keçər.
Собака лает, владыка едет.

İynə özü lüt gəzər, aləmi bəzər.
Соха и борона сами не богаты, а весь мир кормят.

Köç qayıdanda axsaq keçi qabağa düşər.
Первые будут последними, а последние первыми.

Külək kimi hərdən bir yana əsir.
Куда ветер потянет, туда и пошел.

Qəpiyə mayallaq atır.
Рублю низко кланяется.

Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
Волков бояться – в лес не ходить.

Olanda qat-qat, olmayanda ac yat.
Есть, так густо, а нет, так пусто.

Öz örüşündə Muradalı da bəydir.
Ни купец, ни дворянин, а своему дому господин.

Rəvac mal künə malı da dalınca aparar.
При хорошем и худое идет.

Sahibsiz ev xarabadır.
Без хозяина дом сирота.

Soruşan dağlar aşar, soruşmayan düzdə çaşar.
Язык до Киева доведет.

Tülkü çox bildiyindən dörd ayağı ilə tələyə düşər.
Уж на что лиса хитра, да и ее ловят.

Şirin sözün başağrısı olmaz.
Мягкое слово и кость ломит.

Uzaq yerin arpasından yaxın yerin samanı yaxşıdır.
Ближняя солома лучше дальнего сенца.

Yaxşılıq yaxşılıq gətirər.
Делай добро и жди добра.

Yolçudan yolçuya pay olmaz.
Нищий на нищем не ищет..

Adamın ürəyini bilmək olmaz.
Чужая душа – потемки.

Ağıl yaşda deyil, başdadır.

Мудрость в голове, а не в бороде.

Alan alıb varlanıb, satan satıb aldanıb.
Продал – прожил, купил – нажил.

Ata-ana sözünə baxan “neyləyim” deməz.
Кто родителей почитает, тот навеки не погибнет.

Bir-bir dənlə, həmişə dənlə.
Курица по зернышку клюет, да сыта бывает.

Bir çılpağı yüz cübbəli soya bilməz.
Голому разбой не страшен.

Dərdi olan dərman axtarar.
Боль врача ищет.

Dünən yediyini bu gün yadından çıxardıb.
И то забыли, что вчера говорили.

Göz gördü, könül sevdi.
Куда сердце летит, туда око бежит.

İki eşit, bir danış.
Слушай больше, а говори меньше.

Qonşunu iki inəkli istə, özün bir inəkli olasan.
Нам пай, а ему вдвое дай.

Qoyuna qırxılıq qoyulanda keçinin gözü yaşarar.
Овцу стригут, баран дрожит.

Min qoyunlunun da bir qoyunluya işi düşər.
Всяко случится – и богатый к бедному стучится.

Nə qorx, nə də qorxunu ürəyindən çıxart.
Не страшись, но и не хвались.

Nə sal ilədir, nə mal ilə, ululuq kamal ilədir.
Не по отцу почет, а по уму.

Öz əlim, öz başım.
Своя рубаха – свой простор, своя и теснота.

Pişik yeyəni aslan qusdura bilməz.
Что в рот попало, то пропало.

Sevgi od deyil, oddan beşbətər yandırar.
Любовь не пожар, а загорится – не потушишь.

Sözü at, yiyəsi götürər.
Стреляй в куст, пуля найдет виноватого.

Şirin söz ilanı yuvadan çıxardar.
И собаку ласково примолвишь, так не скоро укусит.

Tez duranla tez evlənən peşman olmaz.
Встанешь рано – будешь с работой, женишься рано – будешь с семьей.

Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata yüz qamçı.
На ретивую лошадку не кнут, а вожжи.

Yaxşıya yanaş, yamandan uzaqlaş.
Добро поощряй, а зло порицай.

Yalanın axırı yoxdur.
Что лживо, то и гнило.

0

14

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

0

15

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

0

16

Тогда ясно.По смыслу подходят.

0

17

nk
Как и пословицы из других частей мира, азербайджанские пословицы охватывают широкий спектр тем: семья, дружба, скупость, обман, предательство, коварство, щедрость, ревность и т.д. Их так много, что порой сможете найти высказывание, доказывающее любую точку зрения, и даже те, которые противоречат друг другу.

Хотя некоторые пословицы весьма специфичны, обычно те, которые получают наибольшую популярность и признание, со временем начинают отображать систему ценностей народа в целом.

Если вы хотите освоить азербайджанский язык, не пренебрегайте этими выражениями, так как не всегда возможно выяснить их значение, путем перевода их слово в слово. Например, если хотят узнать с чем пришёл гость – с хорошими или плохими новостями, то спрашивают:

Вы пришли с мальчиком или девочкой?
Oğlan gəlmisən, ya qız?

Ответ «с мальчиком» (oğlan) означает «с хорошей новостью».

Вот выборка некоторых ходовых пословиц, которые раскрывают азербайджанский характер.

О красоте:
Наиболее важным аспектом красоты — выбор одежды. Вам не нужно отличаться природной красотой, чтобы быть привлекательными. Но вы должны знать, как хорошо одеваться.

Красота – это десять, из которых девять – это платье
Gözəllik ondur, doqquzu dondur

О бизнесе:

http://azeridil.ru/wp-content/uploads/2013/11/7-раз-отрежь.png

Не пытайтесь делать много дел одновременно. Чтобы подчеркнуть эту мысль, используется образ шитья: прежде чем, что-то предпринять, хорошо всё просчитайте.э

Сто раз отмерь, один раз отрежь
Yüz ölç, bir biç


О взаимоотношениях:
Считается хорошим тоном, если человек умеет ладить с разными людьми, даже если по характеру они совершенно не похожи на него самого.

Рука руку моет, а руки лицо
Əl əli yuyar, əl də üzü

Не покупай дом, купи соседа
Ev álma, qonşu al

Высоко ценятся хорошие взаимоотношения и поддержка. Об этом говорят пословицы:

Если сосед хороший, (даже) слепая девушка выйдет замуж
Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər

Если соседи хорошие, то к чему забор?
Qonşu qonşu olsa, bağ çəpəri nəylər?

Лучше хороший сосед, чем плохой родственник
Yaxşı qonşu pis qohumdan yaxşıdır

О мужестве:
Другая пословица ярко показывает, что мужество иногда означает также понимать, когда нужно уступить.

Мужество — десять, девять из которых – спастись бегством
İgidlik ondur, doqquzu qaçıb qurtarmaqdır

О секретах:

Даже у земли есть уши
Yerin də qulağı var

Эта пословица напоминает, что не существует такого понятия, как тайна. Не забывайте, что вы ответственны за все, что говорите, в противном случае, это может навредить вам.

О критике:
Не принимайте слишком близко к сердцу критику, просто продолжайте двигаться вперед.

Лес не может существовать без шакалов
Meşə çaqqalsız olmaz

О дружбе

Верный друг не станет чужим, даже если он тебя не видел сто лет
Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni

О щедрости:

http://azeridil.ru/wp-content/themes/montezuma/images/posts/schedrost.png

Некоторые азербайджанские пословицы поощряют к духу великодушия по отношению к другим. В надежде, что, в конце концов, Бог вознаградит.

Сделай доброе дело, брось его в море; даже если народ не узнает, то Творец увидит
Yaxşılığı elə, at dəryaya; xalq bilməsə də, xaliq bilər

Эта пословица, как и многие другие, основана на популярной народной истории. Один бедняк каждый день бросал две буханки хлеба в море, чтобы покормить рыбу. Хотя и непривыкшая к хлебу рыба проигнорировала его добрый жест, но усилия не были потрачены впустую. Когда нашли князя, который потерялся в море, оказалось, что хлеб поддерживал его, пока он не был спасен. После этого он нашёл бедняка, который бросал хлеб в море и сделал его очень богатым.

0


Вы здесь » Форум Азербайджанских жен AZ-love.ru » Азербайджанский язык » Atalar sözləri - азербайджанские пословицы, поговорки, афоризмы