Hans Kristian Andersen

Nağıllar

nk

http://adabook.az/site/images/book_cover/big/59414202.jpg

Kitabda XIX əsrin məşhur Danimarka yazıçısı Hans Kristian Andersenin nağılları toplanmışdır. Dinamik süjet, danışıq dilinin sadəliyi və canlılığı, dərin emosionallıq, incə yumor onun nağıllarının xarakterik xüsusiyyətləridir. Andersen uşaq psixologiyasını dərindən duymuş və incəlikləri ilə əks etdirmişdir. Folklordan yaradıcılıqla istifadə etmiş yazıçının nağılları böyüklər üçün də ibrətamizdir.


Читать книгу:

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.