Jül Vern

Sirli ada

nk
http://savepic.su/3637075.jpg

Dünya ədəbiyyatı tarixində elmi-fantastik  romanın yaradıcısı sayılan Jül Vernin “Sirli ada” romanı XIX əsrin romantik üslubuna uyğun olaraq gərgin dramatik süjetə və Sayrus Smit, Gedeon Spilet, Penqrof  Herbert, Nab və başqaları kimi yaddaqalan obrazlara malik, qeyri-adi şəraitlərdə baş verən hadisələrin təsvirinə həsr olunmuş bir əsərdir.


Читать книгу:

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.