Qarabağ haqqında tarixi faktlar

http://history.az/thumbs.php?item_id=20100623114836173&w=140
nk

Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın tarixi yığcam şəkildə şərh olunur. Müəlliflər ilk mənbələrə əsaslanaraq əsərdə ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək Qarabağın tarixini bütöv halda əks etdirmişlər. Həmin mövzu ilə bağlı tarixi həqiqətləri bilmək istəyənlər üçün dəyərli mənbə olan bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdu


Читать книгу:

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.