Хотелось бы если можно с литературным переводом!

Tonqalların - yandırılması kül buraxar,
Qollarına qüvvət gəlir tökdüyün qanlar
Dağlardan çöllərə dağ başı duman olar!
Torpağın alovlu atəş doğduğu yerdədır
Olan zamanda məbədlərin göz yaşları,
Soyumuş işıqların düzgün vücudları...